/Kültür Şoku ve Programın Öğrenciye Kazandırdıkları

Kültür Şoku ve Programın Öğrenciye Kazandırdıkları

KÜLTÜR ŞOKU ve PROGRAMIN ÖĞRENCiYE KAZANDIRDIKLARI

Öğrenci,ABD ‘de kaldığı sürede yeni bir kültürle karşılaşacak ve tanıyacaktır.Çevrenin ve kültürün farklılaştığı ortamda, öğrenci merak ettiklerini öğrenmek isteyecek ancak bunu ifade etmekte İngilizceden dolayı zorlanabilir. Öğrenci, gün boyunca okulda, evde, her yerde yeni bir lisanı duymak ve konuşmak zorunda kalabilir. Öğrencinin alıştığının dışında farklı ülkede yabancı bir dille konuşması, eğitim sistemi, okul yapılanması, disiplin anlayışı ,yaşam tarzı,mizahı vb. çok sayıda farklılık Kültür Şokuna neden olur. Yaşamın içinde isteklerini ,duygularını zorunlu İngilizce olarak ifade edecek, bilmediklerini sistemli şekilde öğrenecek, zorluklar karşısında ailesinden uzakta kendi ayakları üzerinde durur.

Öğrenciye , ABD ‘ye gitmeden Türkiye’de CETC, ABD‘de CCI GREENHEART ve lise tarafından oryantasyon(uyum) programına alınmaktadır. Oryantasyon, öğrenci ABD’deki eğitim süreçleri ile ilgili bilgi edinir. Ayrıca öğrenci, yeni gireceği aile ve okul ortamında karşılaşabileceği zorluklarla ilgili bilgilendirilip, öğrencinin
daha kolay adepte olması sağlanır. ABD ‘de lisedeki rehber öğretmen, Host Family ve Yerel Koordinatör, öğrencinin liseye, çevresine ve yaşadığı kültüre
uyum sağlamasına yardımcı olurlar.


 Uluslararası bir deneyime sahip olur.
 Kendi öğrenme süreçlerini ve yöntemlerini keşfeder.
 ABD’nin eğitim sisteminin avantajlarından yararlanma fırsatı kazanır.

 Anadili seviyesinde yabancı dil konuşan ve evrensel bakış açısı kazanan bir
dünya vatandaşı olarak yetişir.
 Bütüncül bakış ve yaratıcı düşünme kapasitesini arttırarak; dünyada ve
yakın çevrede yaşanan olaylara farklı, ideal ve uygulanabilinir çözümler
üretebilme yeteneği kazanır.
 İnsanlar arası iletişim yöntemleri hakkındaki bilgilerini artırarak kalıcı
dostluklar edinir.
 Dünyanın şekillenmesinde ve uluslararası projelerde yer alarak ülkesini
temsil etme fırsatı elde eder.
 Kültürlerarası iletişim yeteneğini geliştirerek; uluslararası çok kültürlü
ortamlarda veya ülke içerisindeki kişiler arası kültürel çeşitlilikleri anlamada,
ülke ve dünya barışına sürdürülebilir katkı sağlamada etkili bir birey olur.