/Lise Değişim Programa Katılım

Lise Değişim Programa Katılım

PROGRAMA KATILIM

 Öğrenci ve aile ile öngörüşme yapılır,
 Öğrencinin akademik başarısı ( not ortalaması) değerlendirilir,
 Öğrenci ve aile ile ayrı ayrı mülakat yapılarak planlama yapılır,
 İngilizce dil seviyesi tesbiti için ELTİS sınavı uygulanır,
 Yurtdışı başvuru süreci başlatılır ,
 Vize ve uçak biletleri vb. diğer işlemler yürütülür,
 Yurtiçi oryantasyon proğramı uygulanır,
 ABD ‘ye varış ve aile yanına yerleşme sağlanır.

CETC’nin eğitim danışmanları yapar.Danışmanlar öğrencilerin; yaşlarına, İngilizce
seviyelerine, okudukları alana , üniversite hedeflerine göre değişim programına
en uygun yılı tespit ederek öğrencilere başvurularında yardımcı olurlar. Adayın
karakter ve kişiliği hakkındaki mülakat değerlendirmesi CETC tarafından CCI
GREENHEART’a iletilir. Programa katılan öğrenci herhangi bir dalda
lisans/sertifika sahibi ise, bu durum mutlaka mülakat aşamasında bildirilmelidir ve
buna göre lise seçimi/yerleşimi yapılır. Adayın özel isteği varsa mutlaka
belirtilmelidir.

Vize işlemlerinin süresi göz önüne alındığında, eğitim döneminden 5 ay öncesinden başvuru yapılması tavsiye edilir. Ağustos ile Nisan ayları arası başvuru
yapılır. Başvuru 10 Nisan ‘da son bulur.

Milli Eğitim Bakanlığı, değişim programına katılan öğrencilerin programa katıldıkları yıl haklarını 7 Eylül 2013 tarihli Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 28.maddesi ile garanti altına almıştır. Öğrenciler, Türkiye’ye döndüklerinde yurtdışından aldıkları transkriptleri ile İl Milli Eğitim Denklik Şubelerinden denkliklerini kolaylıkla alabilirler.

Programla öğrenci , ABD ‘deki herhangi bir eyalete yerleştirilir. Eyalet seçimi ekstra ücrete tabidir ve imkan dahilinde gerçekleştirilir. Gerçekleşmediği takdirde
ücret iadesi yapılır.

CCI GREENHEART, her yıl sınırlı sayıda özel talebi değerlendirmeye alacaktır ancak bunlar için bir garanti vermemektedir. CCI GREENHEART, herhangi bir özel talebi istediği an reddetme hakkını saklı tutar. Özel bir talebi karşılamayı kabul ederse, talebi karşılamak için katılımcıdan 600$ tutarında bir ek ücret tahsil edilecektir. Özel talepler, yalnızca öğrencinin orijinal başvurusu sırasında dikkate alınacaktır ve başvurunun mülakat bölümünde belirtilmek zorundadır.

1 dönem ya da 1 akademik yıldır.
 Public High School (devlet liseleri)
 Private High School (özel liseler)
 Boarding High School(yurtlu liseler)

Devlet lisesine devam edilir.

J1 vizesi ile gidilir.

Değişim programı ile öğrenci devlet lisesinde sadece1 yıl öğrenim görür. Ancak ABD’de bir sonraki yıl tekrar öğrenim görmek istiyorsa, J1 vizesini F1 vizesine çevirmelidir.


Evet , ama F1 vizesiyle devam edebilir. İsterse lisenin tümünü özel lisede
bitirebilir.


Tavsiye edilen, 10. sınıfı ABD’de okumaktır. Ancak üniversite eğitimine ABD’de devam etmek isteyen öğrenci, 11. sınıfı bu programla bitirip bir sonraki yıl ABD’de

özel bir lisede öğrenim görerek diploma alma şansını artırır. ABD’de 12.sınıfı okumanın dezavantajı Türkiye’deki üniversite sınavlarına hazırlanamaz.


8.sınıfta başvuru yapılmalıdır.

Ortaokulu bitirip lise ders disiplini tecrübesi olmayan öğrenci için, 9. sınıfı farklı
bir eğitim sistemine sahip olan bir ülkede okumak zordur. Ayrıca aile bağlarından
kopup ABD’de eğitim görmek bu yaşta bir öğrenci için güçlüklerle
karşılaşılabilecek bir yıl olduğu için tavsiye edilmez. Ancak bu durum tamamen
öğrencinin kişisel özelliklerine ve isteklerine göre değişebilir.


Üniversiteyi Türkiye’de değilde ABD ‘de okumayı düşünen öğrenciler için önerilir.
Öğrenci,12.sınıfı okuduğu için lise diploması alma şansını artırır. Lisenin son
senesinde AP derslerinide alarak, ABD‘deki üniversitelerden burs alabilme ve
prestijli üniversitelere başvuru yapma şansını artırır.

Programla, ABD ‘deki üniversitelere kabul şansını artırır.Ayrıca ABD ‘de eğitim ve
yaşam tecrübesi elde ettiği için, öğrencinin ABD’deki ve diğer yabancı ülkelerdeki
üniversitelere uyum süreci daha kolay olur.


Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler vardır. Zorunlu dersleri okul belirlerken, seçmeli dersleri öğrenciler ilgi alanlarına, gelecek planlarına, kendilerini geliştirmek istedikleri alanlara yönelik seçerler.


Türkiye’de matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi derslerde zorlanan öğrenciler,
ABD’de bu derslerin kapsamının hafif olmasından dolayı bu dersleri okurlarken
Türkiyedekinden daha fazla başarı göstermektedirler. Ancak Amerikan Tarihi ve
Siyaseti gibi derslerde biraz zorlanmaktadırlar.

Liselerde dersler genellikle 08:00’da başlayıp, 15:00’da biter. Spor antrenmanları
ve klüp toplantıları genelde ders bitişi sonrasında gerçekleşir.

J-1 lise programının tüm katılımcılarının, 1 dönemde 4 saat 1 akademik yılda
toplam 8 saat gönüllü çalışmalarını ve bu gönüllü çalıştıkları saatleri de CCI
GREENHEART kulübünün web sitesine kaydederek katılmaları gerekir.
Ayrıca öğrenci, tüm ders ödevlerini mümkün olan en iyi şekilde ve zamanda
tamamlamalıdır. Okul kurallarına ve davranış beklentilerine uymalıdır. Bir İngilizce
dersi alınması zorunlu tutulmakta ve Amerikan Tarihi dersi alınması da şiddetle
tavsiye edilmektedir