/IELTS

IELTS

IELTS

International English Language Testing System

IELTS İngiltere, Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri yüksek öğretim kurumları ve Türkiye´de bazı üniversitelerin hazırlık sınıfından muaf olmak için gerekli olan İngilizce bilgisi yeterlik sınavıdır. Akademik ve Genel IELTS sınavları vardır, ancak yüksek öğrenim için geçerli olan Akademik IELTS sınavlarıdır. Yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilebilmeniz için genelde kabul edilen not 6.0 ve yukarısıdır. Ancak başvurulan ülke ve yüksek öğrenim kurumunun beklentilerine göre bu baraj değişmektedir.IELTS sınavının geçerlik süresi 2 yıldır; ancak bazı üniversiteler 5 yıla kadar kabul etmektedir.

IELTS dört adet dil yeteneğini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) ölçmeyi amaçlar. Test Akademik ve Genel İngilizce düzeylerinde iki farklı şekilde uygulanır. Dinleme ve konuşma modülleri her iki düzeyde aynı şekilde uygulanırken okuma ve yazma modülleri iki düzeyde farklı formatlarda uygulanır.

Testin süresi toplam 2 saat 45 dk’dır.

Dinleme (4 bölüm, 40 soru, 30 dk.)

Genel İngilizce Okuma (3 bölüm,40 soru,60dk.)

Akademik İngilizce Okuma (3
bölüm,40 soru,60 dk.)

Genel İngilizce Yazma (2 konu,150-250 kelime,30 dk.)

Akademik İngilizce Yazma
(2 konu,150-250 kelime,60 dk.)

Konuşma (11-14 dk.)

IELTS Sınavına Nasıl Kayıt Olabilirsiniz?

Türkiye’de IELTS sınavı British Council ofisleri tarafından İstanbul, İzmir, Ankara ofisleri tarafından yapılmaktadır.  Daha detaylı sınav
bilgisi ve başvuru formları British Council ofislerinden ve britishcouncil.org.tr adresinden temin edilebilir.

 

CETC- Canada Eğitim ve Danışmanlık Kurumu IELTS Hazırlık Kursunu Nasıl Düzenler?

Öncelikle IELTS Hazırlık Kursuna katılacak öğrencilerin seviyesinin Upper-Intermediate seviyesinde olması gerekmektedir. Sınıflar maksimum on kişiliktir. IELTS hazırlık kursu ÜDS ve KPDS’den farklı olarak sadece yabancı hocalarımız ve (Öğretmenlerimiz ya üniversitede İngilizce üzerine eğitim görmüş ya da başka bir bölümü bitirip TESOL, TEFL, TESL, ESL, CELTA, DELTA sertifikalarından birini almış eğitmenlerdir.) Native İngilizce konuşan hocalarımızda bazıları daha önce IELTS soruları hazırlama konusunda tecrübe edinmişlerdir. Eğer grup harici daha hızlandırılmış bir programda eğitim almak isteyen teke tek öğrenciler için 60 derslik bir programı onlar ile hocalarımızın uygun oldukları saatlerin ayarlanması ile hemen başlatabiliyoruz. Bunun dışında IELTS’taki ihtiyacına yönelik sadece Speaking isteyenler yönelik bir 60 derslik program olan (6-10 kişilik grup-S) sınıfları hafta için iki gün üçer ders şeklinde 10 hafta boyunca uygulanıyor. Ayrıca Speaking ile problemi olmayan öğrencilerimiz için 40 derslik program olan (6-10 kişilik grup-W_R_L) Writing, Reading ve Listening teknikleri anlatılan hafta sonu grubumuz Cumartesileri 4 ders alarak ve 10 hafta boyunca eğitime devam ediyorlar. Tamamına ihtiyaç duyan öğrenciler için 10 haftalık tam program olarak (6-10 kişilik grup – Full) İki gruba birden dahil olup özel indirimden de faydalanabiliyorlar.

IELTS Sınav Sonuçları Ne İfade Eder?

Adaylar 1’den 9’a kadar olan puanlamaya göre bir sonuç elde ederler.   Geçme veya kalma puanı yoktur.

9 – Expert User: Dil üzerinde tam bir hâkimiyeti vardır: uygun, doğru ve akıcı konuşma ve tam anlama becerisine sahiptir.

8 – Very Good User: Dil üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dışında tam bir hâkimiyeti vardır. Bilgisi dâhilinde
olmayan konularda anlaşmazlıklar olabilir. Zor ve detaylı tartışmalarda başarılıdır.

7 – Good User: Dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz kullanım ve yanlış anlamalar dışında eylemsel hâkimiyeti vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi kullanır ve detaylı muhakemesini yapar.

6 – Competent User: Bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili efektif kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor seviyedeki İngilizceyi kullanabilir.

5 – Modest User: Hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hâkimiyeti
vardır. Bildiği bir konuda basit bir iletişim kurabilir.

4 – Limited User: Bilgisi dâhilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi limitlidir. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.

3 – Extremely Limited User: Sadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde sık sık zorluk yaşar.

2 – Intermittent User: En basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek bildiği konularda kısa formüller kullanmak ve acil
ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizcesini anlamakta zorluk çeker

1 – Non User: Birkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur.

Transfer

•Adaylar sınavlarını ileri bir tarihe transfer edebilirler.

•Transfer işlemi sadece bir kez yapılır

•Sınav tarihinden en az 20 iş günü önce müracaat edenlerden transfer ücreti alınmaz.

Kayıt İptali

•Adaylar herhangi bir nedenle kayıtlarını iptal edebilirler.

•5 iş günü içinde başvuranlara geri ödeme yapılmaz.

 

IELTS hazırlık konusunda kaynaklar içeren bazı siteler:

http://www.cambridgeesol.org/exams/academic-english/ielts.html

http://www.ielts.org/

http://www.onestopenglish.com/exams/ielts/

http://www.selfaccess.com/

IELTS: International English Language Testing System, İngilizce’nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır.

IELTS, British Council (BC), University of Cambridge English For Speakers of Other Languages (ESOL) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilen bir dil sınavıdır.

IELTS Türkiye’de, İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanır fakat bu sınavın bütün başvuru işlemleri sadece British Council İstanbul ofisinden yapılmaktadır.

IELTS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika gibi birçok ülkelerdeki üniversite ve şirketler tarafından kabul edilmektedir.  Türkiye’de IELTS’i kabul eden üniversite ve şirket sayısı ise gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin: Boğaziçi, Bilkent, Bilgi, Yeditepe Üniversiteleri, İş Bankası, THY, Yapı Kredi ve Akbank gibi. Ayrıca göçmenlik büroları ve devlet kurumları da IELTS sınavını tanımaktadırlar.

IELTS Sınavı Academic ve General Training olmak üzere iki modül seçeneğine sahiptir. General Training modülü genelde göçmenlik başvuruları için tercih edilir, Academic modül ise eğitim alanında yapılan başvurularda tercih edilmektedir. IELTS sınavını hangi modülde almanız gerektiğini, mutlaka sizden bu sınavı almanızı isteyen kuruma sorarak emin olunuz.

SINAV FORMATI

image001

 

IELTS SINAVINA TÜRKİYE’DE HANGİ ŞEHİRLERDE GİREBİLİRİM?

IELTS sınavına İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde girebilirsiniz.

TEST SONUÇLARI

Sınav tarihinden sonra 13. gün Test Sonuç Raporunuz kurye ile adresinize gönderilecektir. Test Sonuç Raporunda, Listening, Reading, Writing ve Speaking bölümlerinin ayrı olarak 9 üzerinden değerlendirmesi ve bunların ortalaması olan sonuç notunuz yer almaktadır.

HANGİ KURUMLAR IELTS SINAVINI KABUL EDİYOR?

IELTS Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede, üniversite başvurularında kabul edilmektedir.

Amerika Birleşik Devletlerinde, 1400’den fazla üniversite ve kurum IELTS sınavını kabul etmektedir. Tüm listeyi görmek içinwww.ielts.org sitesinden yararlanabilirsiniz.

Amerika’da öğrenim görmek ya da çalışmak isteyenler için IELTS hizmet ve kalite sunmaktadır. IELTS, dünya çapında 120 ülkede 300 test uygulama merkezinde, senede 48 test ile hizmet vermektedir. Teste bir kere girenler bir sonraki sınavda tekrar şanslarını deneyebilirler. Amerika dışında, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda ve göçmenlik ofisleri dâhil olmak üzere İngilizce konuşulan eğitim kurumu ve profesyonel kurum IELTS’i kabul etmektedir. IELTS, dil değerlendirmede en yüksek uluslararası standartlara sahiptir. Test, IELTS’e en güvenilir test
sonucu itibarını kazandıran, yüz yüze konuşmanın yanı sıra okuma, yazma ve dinleme bölümlerinden oluşmaktadır.

 

Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri, dil öğrenim seviyelerini net, anlaşılır standartlarla belirleyen ve kişinin hangi seviyede neler yapabileceğini açıklamaya yönelik, Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş bir programdır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye European Language Portfolio web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri dil becerilerini 3 ana bölümde inceler:

A (basic user-sınırlı kullanıcı)

B (independent user-bağımsız kullanıcı)

C (proficient user-yetkin kullanıcı)

Her bölüm kendi içinde 2 seviyeye ayrılır (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Bu kriterlerle IELTS Sonuçlarını karşılaştırmak isteyen adaylarımız aşağıdaki tablodan yararlanabilirler.

Guided Learning HoursCEF Levels IELTS band (approximate)

Approx. 1000 – 1200 hours C27.5+

Approx. 700 – 800 hours C16.5/7

Approx. 500 – 600 hours B25/5.5/6

Approx. 350 – 400 hours B13.5/4/4.5

Approx. 180 – 200 hours A23

Approx. 90 – 100 hours A11/2