/İş İngilizcesi

İş İngilizcesi

İŞ İNGİLİZCESİ

CETC65İngilizce, iş dünyasında uluslararası bir dildir. Bu sebeple iş dünyasında başarıyı yakalamak için ihtiyacınız olan temel prensipleri ve becerileri edinirken sağlam bir alt yapı oluşturmak gerekir.

İş dünyasının profesyonelleri, işlerinde başarıyı yakalamak ve yükselmek isteyen çalışanlar, modern dünyanın rekabetçi iş ortamında yer edinmek isteyenler… Herkesi iletişim becerilerini hızlı bir şekilde geliştirmek için hazırladığımız özel iş İngilizcesi kursumuza bekliyoruz.

İŞ İNGİLİZCESİ PROGRAMIMIZIN AMACI

  • Doğal ve akıcı konuşma yeteneği geliştirmek
  • Resmi ortamlarda kişilerin kendini daha rahat ve özgüvenle ifade edebilmesini sağlamak
  • İkna etme ve dinleyicileri etkileme kabiliyeti oluşturmak/geliştirmek
  • Konuşurken vücut dilini doğru kullanmayı, vurgu ve tonlamayı öğretmek
  • Sunum tekniğini öğretmek ve dinleyicilerden gelecek sorulara yanıt verebilme yeteneği geliştirmek
  • Resmi yazışmalar, CV, ön yazı tekniklerini öğretmek
  • Grafik ve çizelgeleri yorumlama, rapor yazma, makale özetleme tekniklerini kazandırmak
  • Farklı iş kültürlerini öğretmek, farklı ülkelerden gelen çalışanlarla doğru ilişkiler kurabilme becerisi kazandırmak
  • Ekip ruhunu geliştirmek ve ekip çalışmalarına yatkınlık oluşturmak gibi iş ortamında gerek duyulabilecek her türlü bilgi ve beceriyi katılımcılara kazandırmak.